Tilbage

Udbud af erhvervsareal, beliggende Baggeskærvej, Herning

Erhvervsareal, Baggeskærvej, Herning, i udbud.
06. februar 2020

Herning Kommune udbyder 2 parceller på henholdsvis ca. 1.974 m2 (delareal 1) med en mindstepris på 80 kr. pr. m2 eksklusiv moms samt ca. 359 m2 (delareal 2) med en mindstepris på 40 kr. pr. m2 eksklusiv moms, beliggende Baggeskærvej, Herning.

Arealerne er omfattet af lokalplan nr. 14.E7.1 "Erhvervsområde ved Baggeskærvej og Vardevej".

Arealerne må alene anvendes til industri- og erhvervsformål.

Herning Kommune gør opmærksom på, at der på del-areal 1 er placeret en transformerstation i arealets nordøstlige hjørne.

Tilbudsskema skal være Grundsalgskontoret i hænde senest onsdag, den 4. marts 2020, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge arealet til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Læs salgsvilkårene

Håndværker kigger på et kort.

Kontaktinfo

Anne Mette Skjærlund Knudsen

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.