Tilbage

65.000 nye affaldsbeholdere på vej i Herning Kommune

Mandag blev det besluttet at indkøbe 65.000 nye affaldsbeholdere til husstande i Herning Kommune. Det betyder, at husstands-affald fra januar skal opdeles i fire rum i to beholdere.
08. juni 2020

 Affaldsspande

En ordre på 65.000 nye affaldsspande blev mandag godkendt i teknik -og Miljøudvalget i Herning Kommune.

Der var i alt indkommet tilbud fra 3 leverandører, og valget faldt på spande fra firmaet PWS. De nye spande er lavet af 95 procent genbrugsplast. Det betyder også at de affaldsspande, som kommunens husstande i dag har stående vil blive indsamlet og omformet til nye affaldsspande, som andre kommuner kan få glæde af.

Ny måde at sortere på

De nye spande begynder at ankomme hos husstandene i januar 2021.

Hver husstand får to spande, der hver har to rum.

Borgerne skal sortere madaffald/restaffald i den ene beholder, mens den anden beholder er til papir/pap og metal/plast.

Alle husstande får desuden udleveret en lille køkkenspand til madaffald, da erfaringen fra andre kommuner er, at det fremmer sorteringen. Desuden udleveres poser til madaffald, der passer til spandene.
Det er ikke sikkert, at den lille spand passer ind i alle køkkener, men så kan borgerne måske bruge spanden til andre formål, hvis ikke de vil benytte den til madaffald.

De to nye affaldsbeholdere vil dermed kunne rumme i alt 6 affaldsfraktioner. Derudover fastholdes p-kassen til farligt affald, og Teknik og Miljøudvalget anbefaler, at glas fortsat indsamlet i de særlige glascontainere.

Tæt på nationalt mål

Dermed mangler Herning Kommune kun at finde løsninger for to affalds-fraktioner (mad- og drikkevarekartoner samt tekstilaffald) for at kunne indsamle de 10 affaldsfraktioner, som Regeringen for nyligt har foreslået. Det er Herning Kommunes forventning, at man i fremtiden kan løse opgaven med indsamling af affaldet med to 2-delte affaldsbeholdere ved hver husstand.

Udkørsel af affaldsbeholdere starter som nævnt i januar 2021. Som udgangspunkt vil en typisk husstand få erstattet de to nuværende affaldsbeholdere med to nye 2-delte beholdere. Beholderen til mad- og restaffald tømmes hver 14. dag, mens beholderen til papir/pap og metal/plast tømmes hver 4. uge.

Der er husstande, som har behov for flere eller større affaldsbeholdere. Derfor vil alle husstande i løbet af efteråret, via e-boks, modtage et brev om ombytning af de eksisterende affaldsbeholdere til nye beholdere,

Sidst på året vil der komme mere information til borgerne omkring ombytningen af affaldsbeholdere og den nye affaldssortering.

Kontaktinfo

Joan Hansen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Tlf.: 40570500
Mobil: 40570500
Send e-mail til byrjh@herning.dk

Karen Marie Frost Troelsen
Afdelingsleder
Tlf.: 96288081
Mobil: 22546562
Send e-mail til karen.frost@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.