Tilbage

Efter sommerferien er skoledagen mere normal

Fra 1.august vil hverdagen i skolerne blive mere normal, når nye retningslinjer træder i kraft
30. juni 2020

Siden eleverne vendte tilbage til skolerne, har dagligdagen været meget anderledes.

Når de vender tilbage efter sommerferien, vil undervisningen dog virke mere som hverdag. Indtil sommerferien undervises efter den såkaldte "nødbekendtgørelse", der blev lavet i forbindelse med covid19-nedlukning og den gradvise genåbning.

Efter sommerferien vil kravene til undervisning igen være de samme, som inden epidemien ramte.

Det vil dog stadig være en skoledag med stor fokus på håndhygiejne og sikkerhed.

De nye retningslinjer åbner dog for at de enkelte skoler kan dispensere fra afstandskravet, hvis det er nødvendigt for, at klasser kan modtage samlet undervisning. Så vidt muligt skal elever undgå at blande sig med andre elever, som de ikke har undervisning med, men det vil også være muligt at gennemføre undervisning i eksempelvis valgfag, hvor elever fra flere klasser mødes.

Det bliver også muligt at skifte lokaler i løbet af dagen, hvis det er nødvendigt for at modtage undervisning i bestemte fag.

Det er vigtigt at understrege, at der vil være stor fokus på  hygiejne og sikkerhed i forbindelse med skift, ligesom det fortsat vil være begrænset, hvor meget eleverne må blande sig på tværs af eksempelvis årgange i frikvartererne.

Du kan læse retningslinjerne for skolerne efter ferien her.

Kontaktinfo

Jørn Thomsen
Leder af administration og pædagogik i Center for børn og læring
Mobil: 29160723
Send e-mail til cbljt@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.