Tilbage

Generationernes Hus – nyhedsbrev juni 2020

Vi er ved at lægge sidste hånd på visionen for Generationernes Hus i Herning. Visionen skal behandles politisk, og der skal træffes beslutning om, hvad der nu skal ske i forhold til byggeriet.
19. juni 2020

Visionen er et resultat af den proces, som Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg har gennemført i foråret 2020 i samarbejde med konsulentfirmaet Innohow.

Fokus har været på, hvad borgerne i Herning forventer af et byggeri, hvor beboerne bliver en del af hinandens hverdagsliv på tværs af generationer.

Vi har inviteret repræsentanter fra forskellige aldersgrupper i Herning til at komme med deres ønsker og forventninger til et byggeri, der rummer flere generationer.

Der er gennemført interviews og "kaffemøder", og resultatet er sammenfattet til en vision. Udover interviews bygger visionen også på forskningsresultater og erfaringer fra andre lignende byggerier.

Hvad skal byggeriet kunne?

Der tegner sig et billede af, hvad byggeriet skal kunne:

  • Naboskab+ - et tættere naboskab
  • Understøtte fællesskab og meningsfulde møder på tværs af generationer
  • Bæredygtigt - såvel ift. klima som ift. socialt
  • Være åben og en dynamo ift. sine omgivelser
  • Fællesskab og privatliv i balance
  • Være en fryd for øjet

Visionsprocessen har haft fokus på "det bløde" ved Generationernes Hus - altså hvordan livet i byggeriet skal leves, og hvordan byggeriet kan bidrage positivt til udviklingen af Herning Kommune som bosætningskommune.

I den næste fase skal vi arbejde med, hvor byggeriet skal ligge, og hvordan det skal se ud. Fasen kommer til at strække sig over det næste års tid.

Dét ved vi

Der er meget, vi endnu ikke ved om Generationernes Hus i Herning. Men det vi ved med sikkerhed er, at det skal indeholde 54 plejeboliger.

Visionen for Generationernes Hus beskriver et hverdagsliv, der skaber mulighed for at bidrage til fællesskabet uanset hvor man er i livet, og hvor meget man kan bidrage med. Hverdagslivet i Generationernes hus omfatter alle beboere med det formål at skabe et meningsfyldt hverdagsliv hele levet igennem.

Til alle dem, der har bidraget til visionsprocessen i denne omgang, vil vi gerne rette en stor tak. Det har været meget værdifuldt, og vi forventer, at processen fremadrettet også vil være borgerinddragende

Vi vil igen opfordre til, at flere melder sig som interesserede i projektet omkring Generationernes Hus.

Hvis man tilmelder sig, vil man blive orienteret om projektet, når der er nyt. Man vil også blive inviteret, når der bliver behov for inddragelse af borgere i Herning Kommune.

Så kender du nogen, så tøv ikke med at henvise dem til tilmelding via projektets hjemmeside www.generationerneshus.herning.dk.

Med dette nyhedsbrev vil vi gerne ønske jer en rigtig god sommer!

 

Med venlig hilsen

Anne Ramsgaard, Sundheds- og Ældrechef i Herning Kommune

Kontaktinfo

Anne Christmann Ramsgaard
Sundheds- og ældrechef
Tlf.: 96284410
Mobil: 24653465
Send e-mail til anne.ramsgaard@herning.dk

Tina Klejs Skøtt
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284094
Mobil: 51306531
Send e-mail til tina.klejs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.