Tilbage

Genoptagelse af klippekortet

Klippekortsordningen bliver igen indført hos den kommunale hjemmepleje samt privat pleje og omsorg.
05. maj 2020

Den 20. marts 2020 informerede Herning Kommune om, at klippekortsordningen blev sat på pause under COVID-19.

Sundhed og Ældre har revurderet situationen og besluttet, at ordningen kan genoptages med virkning fra dags dato.

Genoptagelsen af klippekortsordningen forudsætter, at ydelsen ikke leveres på bekostning af pleje- og omsorgsopgaver, samt at ydelsen kan leveres sundhedsmæssigt forsvarligt både for borger og medarbejder.

Kontaktinfo

Birgitte Nystrup Andersen
Chef for Visitationsenheden
Tlf.: 96284476
Mobil: 51315789
Send e-mail til vieba@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.