Tilbage

Herning fastholder forældrebetaling for dagtilbud

Der bliver ikke tale om kompensation for forældrebetaling under den gradvise genåbning i Herning Kommune, har forligspartierne i byrådet besluttet
05. maj 2020

Mandag mødtes forligspartierne i Herning Byråd for at drøfte, hvorvidt forældre skulle have økonomisk kompensation i forbindelse med den gradvise åbning af dagtilbud og SFO fra 15.april til 10.maj.

På mødet var der enighed om, at Herning ikke vil benytte muligheden for at kompensere forældrene.

- I forligskredsen er der enighed om, at de penge som forældrene har betalt, skal bruges på børnene. Da vi i perioden har haft øgede udgifter til dagtilbuddene på grund af de mange ting, der skulle gøres på helt nye måder, synes vi ikke, det er det rigtige tidspunkt at fjerne penge fra dagtilbud og SFO. Hvis der senere, når det samlede "corona-regnskab" gøres op, kommer penge fra staten til dagtilbudsområdet, så vil pengene blive på børneområdet, siger Dorte West, formand for Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune.

Det er en aftale mellem folketingets partier, der gør det muligt for de enkelte kommuner at vurdere, om forældre skal have en del af betalingen for dagtilbud i perioden 15. april til 10.maj retur. Økonomien i aftalen er usikker, og vil blandt andet afhænge af den samlede forhandling mellem KL og staten, når regnskabet for ekstraudgifter i forbindelse med Corona skal gøres op.

- Vi ved, at det her bliver gjort forskelligt i forskellige kommuner, og at vi langt fra er de eneste, der vælger denne model. Vi må samtidig også sige, at hvis vi skulle returnere penge til forældrene, så ville det betyde, at der kom til at mangle penge på området i de kommende måneder. Vi har som kommune ikke haft færre udgifter end normalt, men derimod større udgifter, til dagtilbud. Vi synes ikke, at det ville være forsvarligt at skulle ud og finde besparelser fremadrettet, fordi vi skulle give penge tilbage til forældrene. Som statsministeren sagde allerede i midten af marts, så er det her en helt særlig situation, der kræver ofre fra alle. Vi håber, at forældre har forståelse for, at der i denne situation er brug for samfundssind, siger Dorte West.

Hun fremhæver, at de forældre der er kommet i en svær økonomisk situation på grund af corona-situationen løbende har mulighed for at søge om tilskud til økonomisk friplads.

- Der har i varieret omfang været lagt op til, at det ville være fint, at forældre der kunne vente med opstart af deres barn, gjorde det, men at tilbuddet var der, hvis behovet var tilstede. Der har i hele genåbningsfasen været et tilbud om pasning til alle de forældre, der havde et behov, og i en stor del af perioden fra 15.april til 10.maj har alle forældre haft mulighed for pasning, siger Dorte West.

Onsdag mødes Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune for at drøfte indstillingen fra forligskredsens partier (V, A, C, F, K, B, O samt en løsgænger).

Kontaktinfo

Dorte West
Formand Børne- og Familieudvalget
Tlf.: 97351233
Mobil: 40259666
Send e-mail til byrdw@herning.dk

Louise Maria Raunkjær
Direktør for Børn og Unge
Tlf.: 96286000
Mobil: 20948586
Send e-mail til louise.raunkjaer@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.