Tilbage

Tilfredshed i Herning Kommune med ny aftale om udligning

- Der er med Herning-øjne to milepæle i aftalen, siger Herning Kommunes borgmester Lars Krarup.
05. maj 2020

Regeringen, Venstre, De Radikale, SF og Alternativet præsenterede ved middagstid tirsdag en aftale om en udligningsreform. Dermed er flere års usikkerhed om udligningen - altså den økonomiske omfordeling mellem de danske kommuner - bragt til ophør.

Herning Kommunes borgmester, Lars Krarup, (V), er tilfreds med den aftale, der nu er enighed om mellem de fem Christiansborg-partier.

- Det kommunale Danmark har i efterhånden flere år haft et ønske om en udligningsreform, fordi der var nogle skævheder i systemet. Det er rigtig godt, at man nu er nået frem til en løsning, som jeg på mange måder synes vender rigtigt, siger Lars Krarup.

Særligt opmærksom på to punkter

Reformen sender i runde tal 40 millioner kroner ekstra til Herning Kommune hvert år. Samtidig gøres det såkaldt ekstraordinære finansieringstilskud, som de senere år har sendt cirka 80 millioner kroner til Herning Kommune hvert år, permanent.

- Fra Herning Kommunes side har vi haft to opmærksomhedspunkter. Det ene har været situationen omkring beskæftigelsestilskuddet til de forsikrede ledige. Her var det afgørende at få gjort op med det problem, at kommunerne hidtil har fået meget forskellige beløb tilført pr. forsikret ledig. Det har givet nogle urimelige skævheder, siger Lars Krarup.

- Det er meget vigtigt, at aftaleparterne har fået det løst, for vi kiggede ind i et underskud bare i år på beskæftigelsesområdet på op imod 50 millioner kroner. Beskæftigelsesudvalget har vedtaget en spareplan til en værdi af cirka ti millioner kroner. Når de ekstra cirka 40 millioner kommer ind, så kan man sige, at den allerstørste hurdle i Herning Kommunes økonomi de senere år nu er løst.

Afgørende vigtigt at få det beløb sikret

Samtidig har fokus været på, om det ekstraordinære finansieringstilskud, som første gang blev givet i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ville blive gjort permanent. Tilskuddet har siden da været en fast bestanddel af kommunernes økonomi. For Herning Kommunes vedkommende har det de senere år udgjort cirka 80 millioner kroner.

- Det var afgørende vigtigt at få det beløb sikret. Det indgår jo i Herning Kommunes økonomi og har gjort det i en årrække, siger Lars Krarup.

Han betragter opgøret med det "skæve" tilskud på beskæftigelsesområdet og permanentgørelsen af det ekstraordinære finansieringstilskud som "de to milepæle" i Christiansborg-aftalen, set med Herning-øjne.

- I regeringens oprindelige udspil var det ekstraordinære finansieringstilskud ikke gjort permanent. Men det er det nu, og det er jeg naturligvis meget tilfreds med, siger Herning-borgmesteren.


Forudser spændende, men svær diskussion

Han afventer nu spændt sommerens forhandlinger om næste års kommunale økonomi mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

- Vi må se, hvad der bliver lavet af aftaler om kommunernes servicedrift-ramme næste år. Om pengene så også reelt må bruges.

En anden detalje ved den nye aftale om den kommunale udligning er mere teknisk, men ikke desto mindre interessant. Det er nemlig sådan, at nogle af de kommuner, som med aftalen skal levere mere til fællesskabet, får mulighed for at sætte skatten op. Derfor kommer der samtidig nogle statsfinansierede muligheder for andre kommuner for at sætte skatten ned.

- Det forudser jeg en spændende, men svær diskussion om blandt partierne i Herning Byråd, siger Lars Krarup.

Kontaktinfo

Lars Krarup
Borgmester
Tlf.: 96282322
Send e-mail til borgmester@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.