Tilbage

Udbud af storparcel, beliggende Kastanjebakken, Tjørring

Udbud af 9 boliggrunde, beliggende Kastanjebakken, Tjørring - udbydes som storparcel.
06. maj 2020

Herning Kommune udbyder 9 boliggrunde som storparcel, beliggende Kastanjebakken, Tjørring.

Området er beliggende i Hernings nordlige del mellem Tjørring og Gullestrup. Mod øst afgrænses området af Gullestrupvej, mod syd af Vesterholmvej, mod vest af Rosenholmkvarteret og Tjørring Skole, Stjernen. I den østlige del af lokalplanområdet afgrænses det mod nord af Gullestrup Kirke og boligområderne Egebakken og Skovbakken, mens det i den vestlige del afgrænses af åbent landbrugsland.

I Tjørring og Gullestrup findes fine naturområder, særligt iøjnefaldende er Holing Sø, Fuglsang Sø, områderne langs Herningsholm Å og Tjørring Frøskov, men også nærheden til egekrattet og skoven i Løvbakkerne er attraktiv. Tjørring har 2 skoler og en række institutioner for alle aldersgrupper. Gullestrup har én skole, vuggestue og børnehave. Der er bybusbetjening fra Tjørring og Gullestrup til Herning Centrum.

Boligområdet har fået vejnavnet Kastanjebakken. Boligområdet har tilkørsel fra Løvbakkevej via Lindebakken. Fra stamvejen Lindebakken i området er der boligveje til boliggrupperne.

Bebyggelsen skal placeres som bestemt i lokalplan nr. 15.R4.2 Holing Sø, og i øvrigt efter bygningsreglementets bestemmelser. Bebyggelsen er placeret i lokalplanens delområde IIIA.

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, Rådhuset, tlf. 96 28 23 23/23638880

Tilbudsskemaet skal være Grundsalgskontoret i hænde senest onsdag den 27. maj 2020, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Læs salgsvilkårene 

byggeri

Kontaktinfo

Annette Nielsen

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.