Tilbage

Corona-status - Sundhed og ældre

28. april 2020

Sundheds- og ældreområdet er et såkaldt "kritisk område", hvor langt de fleste medarbejdere skal møde på arbejde for at løse kerneopgaven hos borgerne.

Sundhed og Ældre opretholder en så normal drift som muligt - hvad det betyder er forskelligt fra område til område.

Fastholdt drift:

  • Drift som vanligt gælder indtil videre visitationen og hjælpemiddelområdet. Der er sædvanlig drift for borgere i sygeplejen, hjemmeplejen og på plejecentrene. Maden leveres som vanligt.
  • Spørgsmål til hjemme- og sygeplejen kan som altid rettes til hovednummeret på 96284530 - alle hverdage mellem kl.08.00-14.00. Herefter opfordres til kun at ringe ved uopsættelige/ akutte henvendelser.
  • Aktivitetscentrene er lukket og alle aktiviteter aflyst.
  • Der er indført besøgsrestriktioner på plejehjem.
  • Daghjem er delvist lukket.
  • Træning inden for ældreområdet sker kun i eget hjem eller som selvtræning, hvor det er nødvendigt - og ellers opfølgning via telefonisk kontakt.
  • Forebyggende hjemmebesøg varetages p.t. kun pr. telefon.
  • Genoptræning efter genoptræningsplan er skåret ned.  

Medarbejdere, der arbejder hjemme:

Det er begrænset, hvor mange medarbejdere i Sundhed og Ældre, der kan sendes hjem for at arbejde. Det drejer sig blandt andet om medarbejdere fra stabs- og administrative funktioner.

Alle, der arbejder hjemme, kan træffes telefonisk eller pr. mail som vanligt - eventuelt via Skype. 

Kontaktinfo

Anne Christmann Ramsgaard
Sundheds- og ældrechef
Tlf.: 96284410
Mobil: 24653465
Send e-mail til anne.ramsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.