Tilbage

Daghjemmene er delvist åbne

28. april 2020

Daghjemmene lukkede den 12. marts 2020. Men i ugen efter påske er der gradvist øget aktivitet i daghjemmene for de brugere, hvor vurderingen er, at brug af daghjemstilbud ikke længere kan udsættes.  

Hvis du er daghjemsbruger og modtager hjemmehjælp gælder i øvrigt følgende:

  • Hjemmeplejen er informeret i forhold til de daghjemsbrugere, der i forvejen modtager hjemmeplejeydelser. Hjemmeplejen vil være klar til at yde den bevilgede hjælp på de dage, hvor daghjemsbrugeren ellers ville være i daghjemmet.

 Hvis du er daghjemsbruger, som ikke modtager hjemmehjælp:

  • Hvis der opleves et behov for hjemmeplejeydelser i denne særlige situation, kan Visitationsenheden kontaktes på 96 28 44 60.

Selve aktivitetscentrene er også lukket i perioden.

 

Kontaktinfo

Søren Liner Christensen
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Tlf.: 96284000
Send e-mail til ssbsc@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.