Tilbage

Information til borgere, der modtager hjemmehjælp

Information om COVID-19/corona og hjemmehjælp

Den nuværende situation omkring COVID-19 betyder, at vi i Herning Kommune har et stort fokus på at undgå smittespredning, og det gør vi bedst ved at omgås hinanden mindst muligt.

Det kan desværre få betydning for dig og den måde du modtager hjælp på, samt hvad du kan få hjælp til.

Både den kommunale leverandør og de private leverandører af hjemmehjælp i Herning Kommune vil fortsat levere hjemmehjælp.

Er du bevilget madservice leveres denne også fortsat.

Der kan dog komme et forøget pres på hjemmeplejeområdet i den kommende tid, hvilket kan betyde, at der bliver behov for at prioritere mellem de opgaver, der skal udføres.

Prioriteringen vil altid ske med afsæt i din helbredstilstand og funktionsevne.

Praktiske opgaver - såsom rengøring og tøjvask - vil blive udført i det omfang, det er muligt. Situationen kan også betyde, at leveringen af hjemmehjælpen kan blive forsinket.

Ændringer i den planlagte levering af hjemmehjælp skal aftales mellem din leverandør hjemmehjælp og dig, og hvis du har spørgsmål til leveringen af den konkrete hjemmehjælp, skal du kontakte din leverandør af hjemmehjælp.

Kontaktoplysninger til de godkendte leverandører fremgår herunder.

Ved spørgsmål i relation til de bevilgede ydelser, kan Visitationsenheden kon-taktes på telefonnummer 96 28 44 60 (mandag-torsdag fra kl. 8-10 og 12.30-14.00 samt fredage kl. 8.00-12.00).

Leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp:

Den kommunale hjemmepleje
Tlf. 96 28 45 30
www.hjemmeplejen.herning.dk
E-mail: sua.sec@herning.dk

Privat Pleje og Omsorg
Tlf. 27 75 79 61
www.ppoo.dk
E-mail: kontakt@ppoo.dk

Leverandører af praktisk hjælp:

ABJ-Rengøring
Tlf. 97 14 26 64
www.abj-ren.dk
E-mail: abj@abj-ren.dk

Akurat
Tlf. 96 41 11 11
www.akurat.dk
E-mail: mail@akurat.dk

Bells Rengøring
Tlf. 22 47 95 44
E-mail: bell@bellren.dk

JEK Rengøring
Tlf. 31 56 60 73
E-mail: jek.smil@outlook.com

Kontaktinfo

Tina Klejs Skøtt
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284094
Mobil: 51 30 65 31
Send e-mail til tina.klejs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.