Tilbage

Plan for nødpasning på plads i Herning Kommune

Her kan du som forælder læse mere om nødpasning
12. marts 2020

Opdateret 25.marts

Til alle forældre i Herning Kommune

Alle skoler og dagtilbud (herunder dagplejere) er lukket fra og med mandag 16. marts og foreløbig frem til tirsdag 14.april for at mindske spredning af Corona-virus.

Her kan du læse mere om nødpasning af børn fra 0 - 9 år (til og med 3.klasse).

Nødpasning er for børn, hvor alle forældre har kritiske samfundsfunktioner, eller af andre grunde er forhindret i at tage sig af deres børn, og hvor der ikke i barnets netværk er andre pasningsmuligheder.

Eftersom der er tale om en helt ekstraordinær situation kan behovet for pasning hurtigt ændre sig. I så fald skal man som forældre kontakte institutionslederen eller skolelederen i det dagtilbud eller skole, hvor barnet normalt er indskrevet.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal etableres nødpasning for følgende grupper:

  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Hvis du er i tvivl om dit barn tilhører en af grupperne ovenfor, kan du henvende dig til lederen i dit dagtilbud eller skole.

Vi er til rådighed. 
Normalt er dialogen i hverdagen mellem forældre og pædagoger/lærere helt grundlæggende. Dialogen om jeres barns trivsel er vigtig. Derfor opfordrer vi til, at I tager kontakt til jeres dagtilbud/skole, hvis I oplever forhold om jeres barns trivsel eller andet i hjemmet, som I ønsker at tale om.

Du kan læse, hvilke funktioner, der anses for at være kritiske samfundsfunktioner, på linket her. https://www.regeringen.dk/nyheder/pressemoede-11-marts-i-spejlsalen/

Her kan du se en liste over, hvor der er nødpasning:

Skoler:

Vildbjerg Skole.

Vestervangskolen.

Kibæk Skole.

Dagtilbud:

Himmelblå, Vildbjerg.

Klatretræet, Kibæk.

Østbyens Børnehus, Herning.

Børn i specialklasser

Østbyens Børnehuse

Hobitten, Bilbo-stuen

Valdemarskolen

Se hvor dit barn skal gå

Se hvor dit barns skole/institution/dagplejer hører til på linket her: https://nyheder.herning.dk/nyhedsarkiv/2020/mar/liste-over-noedpasnings-distrikter

Har dit barn behov for nødpasning, skal du melde det ind til den skole/dagtilbud, som dit barn normalt bruger.

De enkelte skoler oplyset om mulighederne for at finde relevant undervisningsmateriale online.

Hvis I selv laver pasning hjemme, beder vi jer om at sikre bedst muligt mod smittespredning ved ikke at samle mange børn i små lokaler, og sikre afstand mellem børnene.

Du kan løbende følge med i udviklingen på din skole/institutions hjemmeside, på www.herning.dk og for landsdækkende forhold på www.coronasmitte.dk

Kontaktinfo

Bibi Salskov Olesen
Centerleder dagtilbud
Tlf.: 22406219
Mobil: 22406219
Send e-mail til cblbo@herning.dk

Christian Rotbøl
Centerleder for skoleområdet
Tlf.: 22597568
Mobil: 22597568
Send e-mail til cblcr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.