Tilbage

Status for PPR og Sundhedsplejen

Der er nu indført en række tiltag, som skal mindske smitterisikoen på områderne PPR og Sundhedsplejen.

Sundhedsplejen

Familiens egen sundhedsplejerske kan på hverdage kontaktes på telefon.

Derudover har vi et beredskab som varetager normal besøgsfrekvens i forhold til nyfødte børn for at forebygge indlæggelse på sygehus.

Sundhedsplejerske beredskabet varetager også sundhedsfaglige opgaver i forhold til sårbare børn og familier.

Er familiens egen sundhedsplejerske syg eller fraværende er der på hverdage åben telefonvejledning kl. 8-9 på telefon: 20991688

Sundhedsplejerske telefonvagten i RegionMidt kan kontaktes alle dage fra kl. 17-19 på telefon: 7020 8018

Link: http://www.sundhedsplejenstelefonvagt.dk/

 

Pædagogisk, Psykologisk rådgivning

Medarbejderne i PPR er gradvist ved at åbne for at løse opgaver ude på skoler og i daginstitutioner.

Alle udgående opgaver løses i henhold til retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. Derfor vil PPR i vidt omfang stadig afholde samtaler og møder over telefon og skype, hvor det er muligt.

Vi reviderer løbende retningslinjerne for vores praksis efter de udmeldinger, der kommer fra centralt hold.

PPR kan kontaktes på telefon, skype og mail. 

Myndighed på børne og familieområdet

Fremskudt team er i normal drift og modtager underretninger og udføre handling i akutte sager.

Øvrige socialrådgivere arbejder hjemme. Det betyder, at de varetager deres faste opgaver opgaver og kontakt med familier via Skype og telefon, samt kører ud, hvis der er behov for det. 

Fremskudt Team: 96286305

 

Ambulante familiebehandlingstilbud, herunder støttekontaktordninger

Alle fysiske møder er aflyst. Opgaverne varetages i de kommende 14 dage telefonisk og på skype.

I situationer med behov for fysisk tilstedeværelse fra familiebehandlerne vil det være muligt.

  • UngMod 24/7 træffes telefonisk men er lukket for fysisk fremmøde
  • Åbenrådgivning varetager telefonisk rådgivning og vejledning uændret. Har ikke møder med fysisk fremmøde.

Åben Rådgivning telefonnummer: 30441093