Tilbage

Corona-status for handicap- og psykiatriområdet

Specialiserede tilbud opretholdes - aktivitetstilbud lukkes
20. april 2020

På handicap- og psykiatriområdet er der taget følgende initiativer:

I udgangspunktet opretholdes alle specialiserede tilbud. Det betyder blandt andet, at alle døgntilbud og al bostøtte opretholdes.

Alle initiativer tager sigte på at begrænse risikoen for smittespredning. Herning Kommune har vurderet hvilke tilbud i Handicap og Psykiatri, der kan udgøre en særlig risiko og kan lukkes ned. I praksis betyder det, at alle aktivitetstilbud lukkes. De udgør nemlig en særlig risiko for smittespredning, fordi borgere fra mange forskellige botilbud og hjem mødes.

Vi tager særlige individuelle hensyn og enkelte familier og borgere vil fortsat kunne gøre brug af aktivitetstilbud. Personalet fra dagtilbud følger i en del tilfælde med borgerne ud i døgntilbuddet. Det drejer sig primært om Trebirke, aktivitetshuset i Vildbjerg og Birkelund. 

Herning Kommune lukkede al aflastningsaktivitet på Virkelyst og Nørrevænget med virkning fra fredag 13. marts. Der kan være enkelte individuelle undtagelser.

Alle hygiejne- og rengørings-procedurer er skærpet på botilbud i Handicap og Psykiatri.

Der tages personlig kontakt til alle, der berøres af en ændring eller lukning. Alle får efterfølgende en skriftlig besked. 

Alle ikke-nødvendige møder aflyses overalt i Handicap og Psykiatri. Alle rådgivere arbejder hjemmefra, og der er ingen begrænsninger på borgernes adgang til Handicap og Psykiatri.

 

Kontaktinfo

Kirsten Bundgaard
Handicap- og psykiatrichef
Tlf.: 96284341
Mobil: 22803824
Send e-mail til hopkb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.