Tilbage

Til forældre med alvorligt syge eller handicappede børn

Ny beregning af tabt arbejdsfortjeneste for tidligere år
01. april 2020

Har du som forælder modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge eller handicappede mindreårige barn i en eller flere perioder siden den 1. januar 2012?
Og har din indtægt været så høj, at du var omfattet af ydelsesloftet?
Så kan du måske få behandlet din sag på ny.

Socialministeriet har opdaget, at der har været fejl i ministeriets vejledninger. Det har betydning for den måde, kommunerne har beregnet tabt arbejdsfortjeneste på. Det kan betyde, at nogen forældre har modtaget for lidt. Det retter kommunerne nu op på ved at beregne udbetalingerne igen.

Hvem har det betydning for:

Fejlen har kun betydning i sager, hvor man som forælder tidligere har modtaget den højeste dækning for tabt arbejdsfortjeneste for hjemme at passe et barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap. Det vil sige, at din erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er blevet reduceret på grund af et fastsat ydelsesloft. Du har altså haft en timeløn på dit arbejde, der har været højere end ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste. 

Hvad gør Herning Kommune:

Vi laver genberegningerne og udbetalingerne hurtigst muligt.  

BEMÆRK: Der er sager vi allerede kender, og sager vi ikke kender længere. Der skelnes imellem aktive og afsluttede sager. 

  • Aktiv sag: Hvis du har fået tabt arbejdsfortjeneste i 2020:
    Altså: Hvis du får eller har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i 2020:
    Vi tager fat i alle aktive sager og regulerer selv tre år tilbage i det omfang, det er aktuelt. Du behøver ikke at kontakte os.  
  • Afsluttet sag Hvis du har en eller flere afsluttede sager:
    Altså: Hvis du ikke længere får, men har fået, udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i 2017, 2018 og 2019:

    Vi genberegner alle de henvendelser, vi modtager om sager, der er afsluttet. For at kunne foretage genberegningen hurtigt har vi brug for, at du indsender relevante oplysninger.

Hvad gør du - hvis du vil have genberegnet tabt arbejdsfortjeneste for 2017, 2018 og 2019:

Du skriver til Herning Kommune via Digital Postkasse på borger.dk og fremsender: 

1/ dine lønsedler for 2017, 2018 og 2019

2/ afgørelsesbreve med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste de relevante år.

Har du ikke NemID og Digital Postkasse, skal ovennævnte sendes som almindelig post til:

Herning Kommune
Børn og Unge
Att.: Bianca Sørensen
Torvet 5
7400 Herning

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Den Digitale Hotline på telefonnr: 70200000

Hvis du har fået tabt arbejdsfortjeneste før 2017?

De forkerte vejledninger betyder, at der kan være fejl i beregningerne siden 2012. Ministeriet oplyser, at forældelseslovens almindelige regler om forældelse gælder. Det vil sige, der gælder en almindelig forældelsesfrist på 3 år. Det gælder også, selv om hverken du eller kommunen har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl. Der vil derfor ikke ske genberegning og udbetaling for tiden før 2017, med mindre du beder om det. Du kan fremsende lønsedler og anmode om en beregning. Så får du får du en afgørelse med afslag på grund af forældelse, du har mulighed for at klage over.

Kontaktinfo

Grethe Wilmoes
Centerchef for Børn og Forebyggelse
Tlf.: 96286351
Mobil: +4520674133
Send e-mail til grethe.wilmoes@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.