Tilbage

Udbud af areal til dagligvarebutik, Gullestrup

Areal til dagligvarebutik i Gullestrup udbydes.
27. november 2020

Herning Kommune udbyder at areal på ca. 5.633 m2, beliggende Nordskrænten 20, Gullestrup, 7400 Herning, uden mindstepris.

Arealet er omfattet af lokalplan 15.C2.3, hvoraf fremgår at delområde I anvendes til centerformål som detailhandel, liberale erhverv, cafe/restaurant, fælleslokaler og kulturelle funktioner.

I forbindelse med afgivelse af bud ønsker Herning Kommune at få opført et byggeri, der funktionelt, teknisk og arkitektonisk styrker helheden i området. Samtidig ønskes byggeriet arkitektonisk at afspejle beliggenheden ved indkørslen til Gullestrup..

Det er en forudsætning for afgivelse af tilbud, at der sammen med tilbuddet afleveres et projekt, jævnfør udbudsvilkårene. Herning Kommune vægter med pris 40% og projekt med 60%

Såfremt beskrivelse og skitse ikke afleveres vil tilbuddet ikke komme i betragtning. Herning Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler Clausen-erhverv, Torben Clausen, Klokkevænget 34, Herning.

Tilbudsskemaet skal være ejendomsmægleren i hænde senest onsdag, den 13. januar 2021, kl. 12.00.

Salget sker efter Indenrigsministeriets "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på de særlige vilkår i bekendtgørelsen og vejledningen.

Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Der gøres specielt opmærksom på, at Herning Kommune ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Læs salgsvilkårene

Byggeplads

Kontaktinfo

Anne Mette og Annette Kontaktboks

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.