Tilbage

Herning Kommune tilbyder personale COVID-19 test i arbejdstiden

Et team af "test-sygeplejersker" er blevet uddannet og står nu klar til at komme ud på arbejdspladserne og teste medarbejderne fra sundheds- og ældreområdet i Herning Kommune.
19. oktober 2020

Fra mandag den 19. oktober i uge 43 tilbyder Herning Kommune COVID-test i arbejdstiden til medarbejdere på plejecentre, i hjemmeplejen, i sygeplejen og til terapeuter, der arbejder med ældre borgere i kommunen.

For at gøre tilbuddet så tilgængeligt som muligt, så udføres testningen ude på arbejdspladserne i arbejdstiden. I Herning Kommune drejer det sig om 2.100 medarbejdere, der nu kan blive testet løbende i arbejdstiden.

- Det er et tilbud til medarbejderne. Og det skal være let for dem. Derfor skal vi teste ude lokalt, der hvor folk arbejder. Vi skal ud og teste på alle de destinationer, vi har. Tilbuddet er for alle kommunens medarbejdere på ældreområdet, som er i kontakt med borgere, fortæller Gitte Nørgaard, der er chef for Sygeplejen i Herning Kommune.

Kommunalt tilbud om COVID-test i arbejdstiden

Initiativet kommer efter, at Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner har lavet en aftale, der betyder, at personale på plejehjem og i hjemmeplejen skal tilbydes COVID-test inden for arbejdstiden.

Ifølge retningslinjerne i aftalen skal kommuner teste medarbejderne systematisk. I kommuner med færre end 20 nye COVID-smittede per 100.000 indbyggere i den seneste uge skal medarbejderne testes hver 6. uge, imens kommuner med mere end 20 nye smittetilfælde per uge skal teste hver anden uge.

Herning Kommune har efteruddannet 18 sygeplejersker, der skal varetage opgaven med at køre rundt og tilbyde test til kommunens medarbejdere.

- Det er et stort logistisk arbejde. Vi kan for eksempel have et mindre plejecenter, som har fire personer i aftenvagt. De fire er der ikke på samme tid. Så test-sygeplejerskerne skal måske derhen to-tre-fire gange for at møde dem alle, siger Gitte Nørgaard.

Der er blandt andet også indkøbt flere biler og ny teknik for at kunne løse opgaven.

Sygeplejersker kører rundt imellem plejecentrene

Sygeplejerske Maibrit Ask Rasmussen er en af Herning Kommunes 18 test-sygeplejersker. De er blevet lært op i testcentret i Gødstrup, og de ser nu frem til at kunne hjælpe med at standse smittespredningen.

- Hovedparten af de borgere, som plejepersonalet kommer ud til, er i risikogruppen. Og vi ville alle sammen være forfærdeligt kede af at komme ud og uforsætligt smitte dem. Det kan vi få helt ondt i maven af at gå, og tænke på. Derfor synes jeg, det er en rigtig god forebyggende indsats, at vi tester os selv indimellem. Så vi kan tage smitten i opløbet, og bremse den på den måde, siger sygeplejerske Maibrit Ask Rasmussen fra Herning Kommune.

Det er frivilligt, om man som medarbejder vil testes.

Kontaktinfo

Gitte Nørgaard
Chef for Sygepleje
Tlf.: 21341699
Mobil: 21341699
Send e-mail til gitte.noergaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.