Tilbage

Masser af idéer til nyt bæredygtigt outdoor-område

I 2021 åbner det nye aktivitetsområde det Blå Rum ved Fuglsang Sø. Onsdag mødtes områdets kommende brugere med Herning Kommune for at diskutere bæredygtige idéer til at skabe det bynære, rekreative område.
23. oktober 2020

En svævebane ud over vandet, en sansesti rundt om søen, eller måske en vindturbine på taget af en bygning. Sådan lød nogle af idéerne onsdag, da Herning Kommune afholdt en workshop med fokus på udvikling af området ved Fuglsang Sø.

Kommunen vil gerne have de kommende brugeres ønsker og input til det nye bæredygtige outdoor-område kaldt det Blå Rum. Derfor var en række lokale foreninger, idrætsklubber, skoler med flere inviteret til en workshop, hvor de hver især kunne komme med netop deres bidrag af gode idéer til det nye aktivitetsområde.

- Vi tror på, at der kan komme bedre idéer ud af at vi taler med nogle af dem, som kommer til at bruge stedet, end hvis vi selv skulle sidde inde på rådhuset og finde på det hele, siger kultur- og fritidschef Søren Juul Baunsgaard.

Og de gode idéer stod nærmest i kø.

Mange input fra deltagerne

De 47 deltagere fra lokale foreninger og organisationer blev opdelt i mindre grupper, som hver skulle arbejde med idéudvikling på forskellige fokusområder. En gruppe arbejdede med bæredygtighed i selve byggeriet, en anden gruppe kiggede på området og dets muligheder, imens den sidste gruppe tog afsæt i at inddrage bevægelse og sundhed i det Blå Rum.
En af deltagerne i workshoppen var Kai Lodahl fra Herning Sportscenter.

- Vi er nærmeste nabo. Og jeg er ked af, at grøn energi ikke er implementeret i vores bygning. Så det er jeg glad for, at man kan se, at der er behov for det i et naturområde som det her. Jeg er for eksempel meget glad for bølgeenergi, og det undrer mig, at et land som Danmark ikke bedre til det, og at man ikke bruger flere ressourcer på det, siger Kai Lodahl.

Centerlederen håber derfor på, at netop bølgeenergi kan blive tænkt ind i projektet.

- Os der har kendskab til søen, vi ved, at selvom der kun er små bølger dernede, så er der bølger hele tiden, og der er også halvstore bølger i den ene ende af søen, så det håber jeg vil kunne blive en del af det, siger han.

Outputtet af workshoppen blev et fælles idékatalog, som kommunens projektteam nu kan arbejde videre med.

- Jeg synes, der er kommet så mange fine idéer på bordet. Der er både en god del vision i det, og der er nogle idéer, som peger fremad, og som har flyvehøjde. Der er en lyst til at stemple ind i den her vigtige dagsorden omkring bæredygtighed, siger Søren Juul Baunsgaard.

Workshoppen blev naturligvis afholdt efter alle gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne i forhold til COVID-19.

Der er forventet byggestart i efteråret 2020, og efter planen kan det Blå Rum tages i brug i sommeren 2021.

FAKTA om det Blå Rum

Det Blå Rum ved Fuglsang Sø består af to bygninger, som skaber en glidende overgang mellem land og vand.

Hovedbygningen bliver på cirka 250 kvm og får et fællesrum med kapacitet til omkring 50 personer. Bygningen får blandt andet et stort køkken, omklædningsrum, toiletter og en stor overdækket terrasse.

Depotbygningen/bådhuset bliver cirka 300 kvm med plads til for eksempel kajakker, både og udstyr. Her kommer også et værksted til reparationer og vedligehold af udstyr.

Det Blå Rum får sauna med kapacitet til 15-20 personer, broanlæg til badning og både samt cykel-pitstop, ligesom der kommer udearealer med terrasser, bålplads, udekøkken og meget andet.

Blandt de foreninger, der skal have base og omklædning i det nye hus, er vinterbaderne, triatleterne, lystfiskerne og kajakklubben, der i dag har klublokaler i nogle containere på søbredden. Samtidig vil det Blå Rum være udgangspunkt for outdoor-aktiviteter for skoler og motionister.

Det Blå Rum ved Fuglsang Sø har et samlet budget på 16,3 millioner kroner. Heraf bidrager Herning Kommune selv med ni millioner kroner, imens Lokale og Anlægsfonden, Egefonden, Nordea-fonden og Realdania er de øvrige bidragsydere.

Dekorativt foto

Kontaktinfo

Søren Juul Baunsgaard
Kultur- og fritidschef
Tlf.: 96288630
Mobil: 40101525
Send e-mail til soren.baunsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.