Tilbage

Bæredygtighed, velfærd og boliger i centrum i Herning Kommunes budgetforlig

Onsdag formiddag 23. september nåede 28 af byrådets 31 medlemmer til enighed om budgettet for de kommende år. Som noget nyt gælder budgetforliget for både 2021 og 2022.
23. september 2020

Et stort flertal i byrådet i Herning nåede onsdag formiddag til enighed om Herning Kommunes budget for de kommende år.

Forliget følger op på aftalen for 2020, som satte fuld kraft på bæredygtighedsdagsordenen. Forligskredsen er således enige om at fortsætte rækken af initiativer på området. De fem årlige millioner til Bæredygtig Herning, det nye bæredygtighedscenter, gøres med den nye budgetaftale permanente. Samtidig afsættes 18 millioner kroner til nye signalanlæg og LED-lys. Til en række skolerenoveringer og forbedringer af klimaskærme afsættes 40 millioner kroner.

Samtidig øges de økonomiske rammer på flere af de traditionelle velfærdsområder. Folkeskoleområdet løftes med 6,5 millioner kroner årligt, Handicap & Psykiatri med yderligere fire millioner kroner årligt, mens det specialiserede børn- og ungeområde får 2,5 millioner årlige kroner mere at gøre godt med.

Der afsættes også ekstra penge til dagplejen og psykiatrien, ligesom indretningen af 26 demensvenlige boliger rykkes frem til 2024.

En række byggerier sættes i gang

Håndværkerne kan også begynde at glæde sig. Forliget tænder det grønne lys for en stor boligpakke, som over de kommende ti år sikrer gennemførelsen af syv såkaldte helhedsplaner - altså omfattende renoveringer af almennyttige boliger i Herning Kommune.

Byggeriet af to nye daginstitutioner i Lind og Snejbjerg til i alt 70 millioner kroner og en udvidelse af Tjørring Skole er nu også inde i anlægsbudgetterne.

Udgravningen af den resterende del af Holing Sø igangsættes som ét, samlet projekt med start i 2022 og afslutning i 2025. Det er en betydelig fremrykning, da man hidtil har planlagt, at etableringen af søen skulle løbe frem til 2037.

I forvejen har politikerne i Herning Kommune med sidste års forlig besluttet at bygge en ny Herningsholmskolen i det centrale Herning.

Klogt at polstre sig lidt

- Udligningsreformen og den økonomiske aftale mellem KL og regeringen har givet os et fornuftigt, økonomisk afsæt for de kommende år, og det afspejler sig i forligsaftalen. Samtidig har vi dog også skullet holde lidt igen og tænke os godt om, for covid-19 giver helt naturligt en masse usikkerhed omkring den nærmeste fremtid. Vi skal have en vis, økonomisk polstring i den nuværende situation, siger Lars Krarup, (V), borgmester i Herning Kommune.

Han glæder sig over, at der igen i år står et meget bredt flertal bag budgetforliget:

- Det er et særkende her i Herning, at vi næsten hvert år indgår forlig, hvor stort set hele byrådet er med. Det har jeg altid bestræbt mig på, for det giver ro og mulighed for udvikling og fremdrift. Jeg vil gerne takke de øvrige partier og løsgængere for et godt og tillidsfuldt samarbejde, siger han.

Budgetforliget er som noget nyt gældende for både 2021 og 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

- Vi forsøger os med et to-årigt budgetforlig. Tanken og håbet er, at det giver en højere grad af arbejdsro for den kommunale administration, skoler og institutioner. I løbet af næste år evaluerer vi på fordele og ulemper ved at indgå en to-årig aftale, siger Lars Krarup.

Bag forliget står Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne samt de to løsgængere, Peter Villadsen og Jørn Vedel Eriksen. Kun Borgerlisten står uden for budgetforliget.

Se budgetforliget for 2021-2022 (pdf).

Kontaktinfo

Lars Krarup
Borgmester
Tlf.: 96282322
Send e-mail til borgmester@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.