Tilbage

Udbud af storparcel, Helstrupvænget, Snejbjerg.

Storparcel til tæt/lav bebyggelse, beliggende Helstrupvænget, Snejbjerg, udbydes.
25. juni 2020

Herning Kommune udbyder en storparcel til boligformål ved Helstrupvænget, Snejbjerg.

Arealet udgør ca. 8.812 m2 og udbydes uden mindstepris.

Det er en forudsætning for afgivelse af bud, at tilbuddet ledsages af en beskrivelse og en dispositionsplan.

Såfremt beskrivelse og dispositionsplan ikke afleveres, vil tilbuddet ikke komme i betragtning.

Herning Kommune ønsker at få realiseret et boligområde ved Helstrupvænget i Snejbjerg i overensstemmelse med den udarbejdede lokalplan for området - lokalplan 51.B9.2. 

Arealet er beliggende ved boligområdet Helstrupvænget, med adgang fra Gl. Ørskovvej.

I Snejbjerg findes fine naturområder, både i og omkring byen, bl.a. Gødstrup Sø, Haunstrup Brunkulslejer samt en lang række mindre anlæg og grønne opholdsarealer. Tillige ligger parcelhuskvarteret tæt på det nye regionshospital i Gødstrup.

Snejbjerg har et indbyggertal på 4.877 (2020). Der er et aktivt fritidsliv med gode sportsfaciliteter. Der findes 2 skoler og en række institutioner for alle aldersgrupper. Boligområdet Helstrupvænget/Gl. Ørskovvej er placeret tæt ved Engbjergskolen og Snejbjerg skole. 

Arealet erhverves til brug for opførelse af tæt/lav bebyggelse i overensstemmelse med lokalplan nr. 51.B9.2 - Boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg.

Tilbudsskema incl. beskrivelse og dispositionsplan skal være Grundsalgskontoret i hænde senest onsdag, den 12. august 2020, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge arealet til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Læs salgsvilkårene

tom byggegrund

Kontaktinfo

Anne Mette og Annette Kontaktboks

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til bekak@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.