Tilbage

Stråsø Plantage bliver udpeget til Naturnationalpark

Området ved Vind Hede og Stråsø Plantage, som er en del af Herning Kommune, får nu ekstra gode forhold for insekter, dyr og planteliv.
22. april 2021

Der er godt nyt til alle naturelskere i Herning Kommune. Miljøministeriet har netop udpeget Stråsø Plantage til at blive en af Danmarks første Naturnationalparker. Plantagen ligger mellem Herning og Holstebro, og strækker sig også ind i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ifølge udvalgsformand Joan Hansen fra Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune giver det rigtig god mening, at netop Stråsø Plantage er blandt de fem første naturnationalparker i Danmark.

- Jeg er stolt af, at Vind Hede og Stråsø Plantage er blevet udpeget. Det er fantastisk, at også andre kan se, at vi har så meget flot natur i Herning Kommune, siger Joan Hansen (V).

Stråsø Plantage er blandt andet kendt for den store bestand af krondyr, som lever i området. Også traner, bævere og andre sjældne arter lever her i området, som indeholder både heder, indlandsklitter, ådale, moser og enge. Også den meget sjældne plante med navnet Vårbjældeklokke findes på Vind Hede. Den er yderst sjælden på verdensplan.

Internationalt anerkendt naturområde

Vind Hede og Stråsø Plantages store naturværdier er i forvejen anerkendt som et internationalt naturbeskyttelsesområde, ligesom det også er med i Danmarks Naturkanon.

- Vi oplever at borgerne er meget interesserede i at komme ud i den frie natur. Men tit tager man jo lige hen til det område, som man i forvejen kender. Derfor tager folk ofte ud i for eksempel Løvbakkerne eller Præstbjerg Plantage. Men kører de lige lidt videre, så er der faktisk rigtig mange skønne perler her i kommunen. Man bliver gladere og får bedre velbefindende ved at komme ud i naturen. Det gør bare noget ved os mennesker, og det gælder i alt slags vejr, siger udvalgsformanden.

I alt er der nu udpeget fem Naturnationalparker herhjemme.

I de nye Naturnationalparker vil naturen få plads til at udvikle sig på mere naturlige præmisser - og dermed skabes der også endnu mere spændende naturoplevelser. Afsættet er, at naturen har brug for mere plads for at vende tilbagegangen for mange dyre- og plantearter, som er i fare for helt at uddø herhjemme.

- I de her områder kan mennesker og dyr opleve den frihed, som de savner i resten af landet. Her er der plads til at naturen kan udfolde sig. Vi har brug for mere sammenhængende og fri natur, hvor de her arter kan trives, siger Joan Hansen.

Naturnationalparkerne etableres på statslige arealer og udpeges ud fra en række kriterier, som er udarbejdet i samarbejde med forskere, og som skal sikre, at placeringen gavner naturen og biodiversiteten mest muligt.

Miljøministeriets forslag til Naturnationalparken ved Stråsø Plantage strækker sig over et område på 3500 hektar.

Kontaktinfo

Joan Hansen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Tlf.: 40570500
Mobil: 40570500
Send e-mail til byrjh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.