Tilbage

Bevilling hjælper Herning Kommune til at realisere nyt projekt til forbedring af idrætsundervisningen

Herning Kommunes Idrætsudvalg har modtaget en bevilling 283.000 kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
06. august 2021

Herning Kommunes Idrætsudvalg har fået en bevilling fra A.P. Møller Fonden, og Idrætsudvalget kan nu sikre, at kommunens idrætslærere deltager på en årlig kursusdag de næste fem år.

Projektet vil råde bod på en nuværende udfordring i forhold til, at flere idrætslærere ikke deltager i faglige idrætskurser.

Målet med projektet er nemlig at få flere idrætslærere i kommunen på et årligt relevant fagligt kursus, hvor de selv har haft mulighed for at ønske indholdet for dagen.

Projektet vil dermed styrke idrætslærernes faglige kompetencer samt udvikle faglig sparring mellem kollegaer.

Idrætslærernes dag bliver et lokalt kursus for kommunens idrætslærere. Det skønnes, at 100 idrætslærere vil deltage på kursusdagen hvert år over de fem år, som projektet løber over.

Der vil på dagen blive udbudt seks forskellige kurser afhængige af idrætslærernes ønsker, hvoraf kursusdeltagerne skal deltage i tre.

Bevillingen fra A.P. Møller Fonden vil her anvendes som økonomisk dækning til afholdelse af kursusdagen, herunder bl.a. relevante og dygtige instruktører.

Med de bedste instruktører, der er eksperter og ildsjæle inden for deres egne kompetenceområder, kvalificeres kursusdagen yderligere, hvilket Idrætsudvalget påpeger er yderst vigtigt.       

Løftet af idrætslærernes faglige kompetencer, gennem projektet, vil styrke Herning Kommunes bestræbelser efter at give kommunens skoleelever den bedst mulige faglige undervisning og inspiration til et aktivt fritidsliv.

Projektet vil evalueres løbende af både idrætslærere og elever og efter en positiv evaluering, vil projektet fortsættes. Samtidig er der en ambition om at udbrede modellen til andre kommuner.

Kontaktinfo

Christian Rotbøl
Centerleder for skoleområdet
Tlf.: 22597568
Mobil: 22597568
Send e-mail til cblcr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.