Tilbage

Budgettet på plads i Herning Kommune

Det gældende to-årige budgetforlig betyder, at forligsparterne hurtigt kunne lukke forhandlingerne. Social- og Sundhedsudvalget får betydeligt løft.
24. august 2021

I september 2020 indgik hele byrådet i Herning Kommune, minus Borgerlisten, et to-årigt budgetforlig gældende for både 2021 og 2022. På et møde i går kunne forligskredsen derfor relativt hurtigt blive enige om en kort tillægsaftale, som tilpasser enkelte punkter i det gældende budgetforlig.

Mest iøjnefaldende er det, at Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune, som døjer med at få pengene til at strække, ekstraordinært tilføres 11 millioner kroner. Pengene skal dække den resterende del af et underskud, der blev båret med ind i 2021.

- Vi er i forligskredsen enige om, at der fra fællesskabets side er behov for en ekstra håndsrækning til udvalget, som er presset på udgifter til både handicap og psykiatri og ældreområdet. Nu løfter vi den del af byrden væk, som handler om det underskud fra sidste år, som udvalget har trukket med sig, siger Dorte West, (V), borgmester i Herning Kommune.

Samtidig får Social- og Sundhedsudvalget et permanent, årligt løft til den daglige drift på fem millioner kroner.

Mere personale i ældreplejen og på skolerne

Forligskredsen enedes også om at afsætte ekstra tre millioner kroner årligt fra 2022 til at understøtte indfasningen af de minimumsnormeringer i daginstitutionerne, som Folketinget har vedtaget.

- Kommunerne får penge af staten til at løfte normeringerne frem mod slutmålet i 2024. Vi har valgt at afsætte ekstra penge allerede fra næste år, så vi får en hurtigere indfasning, siger Dorte West.

Kultur- og Fritidsudvalget tildeles årligt 500.000 kroner til at imødegå stigende driftsudgifter i en række haller og idrætsanlæg. Der afsættes også en pulje på en million kroner årligt til arbejdet med at etablere flere elladestandere og med klimapartnerskabet DK2020.

I tillægsaftalen understreger forligspartierne desuden, at de penge, kommunen får fra staten til mere personale i ældreplejen og folkeskolen, alle skal anvendes til det præcise formål. Konkret betyder det, at der i perioden 2022-2025 er i alt 75 millioner kroner mere til plejepersonale og  folkeskolelærere.

Tillægsaftalen slår også fast, at der i 2025 afsættes mere end 22 millioner kroner til driften af et stigende antal ældreboliger.

Endelig har pandemien vist, at der er gavnlige effekter af et højere rengøringsniveau på skoler og institutioner. Forligspartierne afsætter frem til og med 2025 hvert år fire millioner kroner til formålet. 

Download pressepakke

Kontaktinfo

Dorte West
Borgmester
Send e-mail til bordw@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.