Tilbage

Udbud af storparcel, beliggende Åbjergvej, Vildbjerg

Herning Kommune udbyder storparcel, beliggende Åbjergvej, Vildbjerg
25. august 2021

Boligområdet ligger i den sydvestlige del af Vildbjerg, tæt ved Vildbjerg skole. Vildbjerg har 2 skoler, hotel og et meget aktivt sports- og kulturcenter. Vildbjerg skole er en folkeskole som har knap 600 elever fordelt på 29 klasser fra 0. klasse til 9. klasse. Skolen fungerer som en overbygning fra Nøvling Skole, Timring Skole og Kildebakkeskolen. Skolen har desuden tilknyttet en skolefritidsordning.

Åbjergvej i Vildbjerg ligger naturskønt omkranset af vandløb og naturarealer og i kraft at et godt stisystem giver det rige muligheder for bynære naturoplevelser. Vildbjerg har også et aktivt handelscenter og mange arbejdspladser, og så er der gode vejforbindelser og timedrift på bus og tog med forbindelser til hele landet.

Arealet erhverves til brug for opførelse af tæt/lav boligbebyggelse i overensstemmelse med lokalplan nr. 81.B13.1 - Boligområde nord for Åbjergvej i Vildbjerg.

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, Rådhuset, tlf. 96 28 23 23

Tilbudsskemaet skal være Grundsalgskontoret i hænde senest onsdag den 22. september 2021, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Læs salgsvilkårene 

Dekorativt