Tilbage

Herning Kommune vil undersøge affaldsproblem

Nogle borgere oplever, at der er for lidt plads i særligt et af rummene i de nye skraldespande. Udvalgsformand har nu bedt forvaltningen undersøge problemets omfang.
17. februar 2021

Herning Kommune har ved årsskiftet taget hul på en ny affaldsordning, hvor alle husstande får udleveret nye skraldespande. Heri skal affaldet nu sorteres i fire forskellige rum.

Men nogle borgere oplever, at særligt rummet til plast, dåser og diverse mad- og drikkekartoner bliver fyldt vel hurtigt op. Beholderen tømmes hver fjerde uge, men så kniber det med pladsen, lyder kritikken.

En kritik, som Joan Hansen, (V), formand for Herning Kommunes udvalg for teknik og miljø tager alvorligt.

- Vi er meget opmærksomme på, at der tilsyneladende kan være nogle udfordringer her. Derfor har jeg også bedt forvaltningen om at få undersøgt sagen. Vi skal have klarlagt, hvor stort problemet er, og hvad vi kan gøre for at løse det, siger Joan Hansen.

Flere ting skal undersøges

Undersøgelsen er delt op i flere trin. Således vil alle borgerhenvendelser blive fulgt grundigt op, fyldningsgraden vil blive undersøgt nøje, og der gennemføres en brugerundersøgelse med telefon-interviews og besøg. Også de kriterier, der sorteres efter med den nye affaldsordning, vil blive kigget efter igen.

- Der er næppe nogen snuptags-løsning på problemet. Men nu får vi belyst det detaljeret, og så må vi se, hvad vi kan gøre efterfølgende. Undersøgelsen skal bruges til at vælge den bedste og mest økonomiske løsning på pladsproblemerne, siger Joan Hansen.

Hun glæder sig over, at borgerne hurtigt har taget den nye affaldssortering til sig.

- Jeg kan godt forstå, at der hos borgerne er en forventning om, at det plastik og affald, man måske tidligere selv frasorterede og kørte til genbrug, nu kan rummes i de nye skraldespande. Men de større ting skal man selvfølgelig fortsat køre på genbrugspladsen med.

Herning Kommune er i gang med at skifte i alt 65.000 affaldsbeholdere ved samtlige husstande i kommunen. Det arbejde skal være færdig ved udgangen af marts.

Husstandene har i den nye ordning stadig to skraldespande.

Kontaktinfo

Joan Hansen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Tlf.: 40570500
Mobil: 40570500
Send e-mail til byrjh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.