Tilbage

Millioner til demensramte ældre

Herning Kommune har gode erfaringer med den såkaldte Marte Meo-metode, hvor personale og pårørende til demente høster erfaringer fra små videooptagelser. Fem millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen sætter nu ekstra strøm til arbejdet.
23. februar 2021

At være pårørende til, eller personale for, personer med demens stiller store krav. Små videooptagelser af hverdagssituationer med demente borgere har vist sig særdeles nyttige. Her kan pårørende og personale se, hvad der går godt og mindre godt i den daglige kontakt.  

Metoden kaldes Marte Meo. Herning Kommune modtager nu fem millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen til at udvikle arbejdet yderligere. I forbindelse med projektet vil Herning Kommune uddanne 12 Marte Meo-terapeuter, ligesom 60 medarbejdere får et Marte Meo-grundkursus.

På bundlinjen handler det om at styrke omsorg og nærvær i forhold til demensramte borgere.

- Når man har med en borger med demens at gøre, kan små ting og signaler i samværet mellem for eksempel pårørende og borgeren afgøre, om hverdagen glider. Eller om det i stedet bliver konflikter, der fylder og tager tiden, siger Anne Marie Søe Nørgaard, (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune.

- Her har Marte Meo vist sig at kunne noget helt særligt. Marte Meo-forløb i familier kan give pårørende nye redskaber til at forstå og rumme et demensramt familiemedlem. For personalet på plejecentrene kan der også være masser af ny læring i at gense arbejdssituationer på video.

Langt færre indberetninger om vold

Marte Meo er en velkendt og veludviklet metode. Udgangspunktet for metoden er, at mennesker har mange flere ressourcer, end de er bevidste om. Og at det er muligt at mobilisere disse ressourcer ved at vejlede gennem film og videooptagelser.

Herning Kommune har siden 2001 skabt positive og målbare resultater ved at anvende Marte Meo i demensomsorgen på Plejecenter Lindegården. Som den eneste kommune i landet har Herning fået certificeret to plejecentre - Plejecenter Lindegården og Fuglsangsø Plejecenter - som Marte Meo-institutioner.

I et tidligere arbejdsmiljøprojekt har brugen af Marte Meo givet mærkbare resultater på en række plejecentre i Herning Kommune. Blandt andet faldt antallet af voldsindberetninger med mere end 60 procent. Det gav langt bedre trivsel for beboerne og en meget større arbejdsglæde hos personalet.

I forbindelse med millionbevillingen fra Sundhedsstyrelsen er der også et mindre delprojekt. Det skal nemlig afprøves, om videooptagelser, der følger cpr-nummeret, kan reducere en del af den skriftlige dokumentation, der skal udarbejdes, når en dement borger skal flytte ind på et plejecenter.

Samtidig vil der i samarbejde med Alzheimerforeningen, der har en national kendt og tilgængelig vidensplatform, blive skabt en video-bank med nyttige klip, som alle med berøring med demente kan se og forhåbentlig lære af.

Kontaktinfo

Anne Marie Søe Nørgaard
Formand Social- og Sundhedsudvalget
Tlf.: 20377055
Mobil: 20377055
Send e-mail til byras@herning.dk

Gitte Mørch Henriksen
Marte Meo supervisor
Tlf.: 20282910
Mobil: 20282910
Send e-mail til plcgh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.