Tilbage

Også frit besøg på sociale botilbud

Tidligere på ugen forsvandt besøgsrestriktionerne på plejecentrene - fra fredag 12. februar er der også frit besøg på de sociale botilbud.
11. februar 2021

Handicap og Psykiatri i Herning Kommune har 12 botilbud og bofællesskaber. Siden 2. november har de været underlagt skrappe besøgsrestriktioner for at hindre udbredelsen af corona-smitte. Men fra fredag 12. februar har Social- og Ældreministeriet valgt at ophæve restriktionerne.

Det sker som følge af faldende smittetryk.

Fortsat gælder det dog, at besøg på sociale tilbud skal gennemføres på en forsvarlig måde og under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Kontaktinfo

Søren Liner Christensen
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Tlf.: 96284000
Send e-mail til ssbsc@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.