Tilbage

Udbud af areal, beliggende Fastrupdalen, Hammerum

Herning Kommune udbyder mindre areal, beliggende Fastrupdalen, Hammerum.
03. februar 2021

Herning Kommune udbyder et mndre areal syd for Hammerum ud mod Fastrupvej og motorvejen mellem Herning og Silkeborg umiddelbart øst for motorvejstilslutning 40. I erhvervsområdet ligger ALPI som en transport og logistikvirksomhed.

God infrastruktur og kvalificeret arbejdskraft er blandt de vigtigste parametre, når en virksomhed lokaliserer sig. I Herning er der løbende gennem de seneste år blevet åbnet og forlænget nye motorveje, hvilket gør Henring til et centralt knudepunkt i det centrale Danmark. Der er direkte forbindelser sydpå til Brande og Vejle, mod øst til Silkeborg og Aarhus og nordvest til Holstebro.

Det udbudte areal er ca. 2.500 m2 og udbydes til en pris på 105 kr. pr. m2 ekskl. moms og ekskl. alle tilslutningsafgift.

Arealet udbydes til brug for opførelse af erhvervsbebyggelse i overensstemmeles med lokalplan 31.E8.2 - Erhvervsområde Hammerum Syd.

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, Rådhuset, tlf. 96 28 23 23.

Tilbudsskemaet skal være Staben, Jura i hænde senest onsdag den 24. februar 2021, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Læs salgsvilkårene

Håndværker kigger på et kort.