Tilbage

Udbud af Sønderager Engpark 68, Herning

Herning Kommune udbyder Sønderager Engpark 68, Herning.
30. juni 2021

Boligområdet Sønderager Engpark er beliggende i den nordvestlige del af Herning By. Vest for området ligger et kolonihaveområde med grønne rekreative arealer og syd for Komponistkvarteret, som er et boligområde med enfamiliehuse. Området er mod øst afgrænset af den langsgående stiforbindelse, Sønderagerstien som betjener et større boligområde.

På arealet ligger den tidligere Søndager skole med tilhørende bold- og idrætsbaner. I områdets nordøstlige hjørne er der en kælkebakke, som også fjernes i forbindelse med byggemodningen.

Sønderager Engpark ligger i et meget attraktivt og naturskønt kvarter i Hernings komponistkvarter tæt ved Fuglsang Sø og Herningsholm Å. Her er en rigtig god mulighed for at bo tæt på grønne områder samtidig med at I er tæt på Herning City. Få minutters cykeltur bringer jer til bymidten, ligesom I kan spadsere til de grønne omgivelser ved Fuglsang Sø.

I nærområdet finder I også skole, pasningstilbud og indkøbsmuligheder og herudover ligger der desuden svømmehal og masser af idrætsfaciliteter meget tæt på.

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, Rådhuset, tlf. 96 28 23 23.

Tilbudsskemaet skal være Grundsalgskontoret i hænde senest onsdag den 25. august 2021, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Læs salgsvilkårene

tom byggegrund

Kontaktinfo

Annette og Anne Mette Kontaktboks2

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.