Tilbage

Hernings borgere får adgang til flere naturoplevelser

Nyt naturområde giver flere levesteder til dyr og planter. Samtidig får Hernings borgere nye oplevelser helt op til byens villahaver. Virksomheden Ege Carpets er gået sammen med Herning Kommune og Den Danske Naturfond om at skabe det nye naturområde, Gjellerup Enge.
21. maj 2021

Arkitekt René Hougaard fra Herning så gode muligheder for at forvandle et område øst for Herning by til blomstrende og sammenhængende natur. Han kontaktede tæppevirksomheden Ege Carpets og præsenterede sine visioner om at skabe mere plads til naturen på deres fabriksområder.

021Gjellerupengedji 0685 Copy

- Vi var straks begejstrede for Renes forslag. Det er en gevinst for os alle, at vores arealer kan blomstre mere vildt til gavn for både natur og Hernings borgere, siger Svend Aage Færch Nielsen, Kommerciel Direktør i Ege Carpets, som går meget op i bæredygtighed og miljø.

Herefter blev idéer til grøn handling. Den Danske Naturfond, lokale grundejere og Herning Kommune kom med. Et år senere barsler det frugtbare samarbejde med Hernings nye naturområde, Gjellerup Enge.

Nye levesteder til engens dyr

013Gjellerupenge Np 6150 Copy   009Gjellerupenge Np 6074 Copy

I første omgang skabes ca. 90 hektar sammenhængende natur med græssende dyr, enge med kær, overdrev, skov og krat. Her får trængte fugle som sanglærke og vibe nye fugtige enge at yngle på. Vilde planter kommer til at sprede farver og nektar til summende bier og sommerfugle. Men potentialet for at udvikle naturen og biodiversiteten i området er faktisk endnu større. Initiativtagerne håber også at få nogle af områdets private grundejere med i projektet.

I Herning Kommune glæder formand for Teknik og Miljøudvalget, Joan Hansen (V), sig over, at så mange i fællesskab vil skabe mere plads til naturen.

- Det er fantastisk, at forskellige lodsejere går sammen om at skabe det nye naturområde. Det unikke samarbejde mellem private virksomheder, lokale ildsjæle og organisationer er lige præcis det, vi kan her i Herning Kommune, siger Joan Hansen.

Det hjælper naturen at tænke nyt

Det er første gang, Den Danske Naturfond skaber mere natur så tæt på en større by. Naturfonden har købt en del af engene, mens andre lodsejere lader en del af deres jord indgå i det nye område.

- Naturen mangler plads, så det er dejligt, at vi også kan skabe mere natur tæt på byerne. Hver en m2 tæller for en natur i krise, og her viser vi, at man kan hjælpe ved at tænke nyt, også i en by, siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Virksomheder kan hjælpe naturen

Manden, der startede det hele, vil have flere virksomheder til at opdage, at de også kan hjælpe naturen.

- Vi kan vende biodiversitetskrisen i Danmark, hvis alle gør en indsats. Projektet omkring Gjellerup Enge er et bevis på, at hvor der er vilje, er der vej, og at virksomheder kan spille en vigtig rolle for naturen, siger arkitekt og designer, René Hougaard.

-----------------------------------------------------------------------------

Fakta om Gjellerup Enge

Området består i dag af dyrkede marker, moseområder, ferske enge og overdrev. Potentialet for at udvikle naturen og biodiversiteten i området er stor. Ved at stoppe dyrkningen af markerne, stoppe dræn og etablere en bedre og mere sammenhængende græsning kan der skabes nogle bedre naturarealer og en mere naturlig ådal. Naturplejen kan sikres ved græsning med vildheste og kvæg.

006Gjellerupenge Dsc6649 Copy

Mulighederne for naturoplevelser sikres ved bl.a. at etablere nye adgangspunkter og et sammenhængende stiforløb i området.

Projektet er under udvikling og Naturforbedringer og naturpleje fastlægges i en naturplan, og der laves en friluftplan.
Ege Carpets har udarbejdet en "grøn vision" for naturen rundt om Ege Carpets fabrik i Herning. Visionen er at skabe optimale betingelser for biodiversitet og naturens udvikling i området. Formålet at skabe et stort, sammenhængende naturområde øst for Herning By på arealerne omkring Hammerum Bæk.

Gjellerup Enge omfatter dele af Ege Carpets arealer, kommunale arealer, Herning Vands arealer og arealer købt af Den Danske Naturfond.

Området rummer eng og mose, hvor almindelige planter som kællingetand, mjødurt, dunhammer, sødgræs, lyseliv, mosebunke, kær-tidsel, ranunkler m.fl. lever.

65 arter ynglefugle er registreret i området, hvoraf flere formentlig er tilknyttet projektområdet.

Hammerum Bæk løber slynget igennem områdets sydlige del. I bækken er der registreret ørred, bæklampret, grundling og hundestejler.

016Gjellerupengedji 0666 Copy

Kort over området:

Skaermbillede 2021 05 20 102445

Kontaktinfo

Joan Hansen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Mobil: 40570500
Send e-mail til byrjh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.