Tilbage

Affaldsbeholdere skal tømmes oftere

Flere husstande har udfordringer med at have plads nok til metal/plast/mad- og drikkekartoner i forbindelse den nye affaldssortering.
17. marts 2021

Derfor anbefaler Teknik- og Miljøudvalget at beholderen til papir/pap samt metal/plast/mad- og drikkekartoner (MPK) tømmes oftere, så der ikke går 4 uger imellem, men fremover kun til 3 uger.

Da det selvfølgelig betyder øgede udgifter, skal Byrådet tage endelig stilling til sagen - sandsynligvis på næste møde den 20. april. Løsningen med en gratis klar sæk til MPK fortsætter derfor foreløbig.

Den nye affaldsordning bygger på erfaringer fra en række andre kommuner, men borgerne i Herning er åbenbart meget bedre til at sortere, især plastaffaldet, end de kommuner der har været i gang i flere år.

Herning Kommune har gennemført en undersøgelse ved ca. 1000 husstande, som viser, at ca. 30 % mangler plads til MPK. Udfordringen i forhold til kapacitet forventes at løses de fleste steder, hvis beholderne tømmes hver 3. uge. De steder, som stadig mangler plads, kan løses med enten at få en større beholder eller en ekstra.

Vores undersøgelse viser desuden, at mange er gode til at sortere, men der er sker også en del fejlsorteringer, hvor der f.eks. er pap eller restaffald i rummet til MPK.

Husk hvis du er i tvivl, så smid affaldet i rummet til restaffald, så du ikke ødelægger sorteringen. Det samme gælder, hvis f.eks. plastemballagen eller yoghurt-kartonen er for snasket.

Kontaktinfo

Har du spørgsmål anbefaler vi at sende en mail til affald@herning.dk.

 

Du kan også ringe til os på telefon 9628 8080.

Se telefontider

Mød os på facebook

Du kan følge med på facebook og få relevante oplysninger om din dagrenovation, genbrug og meget mere. 

Knapper med det blå facebook-fFacebook