Tilbage

Forkert rensning af drænrør gør vores vandløb røde

Herning Kommune modtaget anmeldelser om røde vandløb, fordi vand fra rensning af drænrør er spulet ud i vandløb.
09. marts 2021

Når du renser dine dræn, skal du huske, at det materiale, der sidder i drænsystemet, ikke spules direkte ud i vandløbet.

Drænrør kan være fyldt med både sand og jord som ofte vil indeholde store mængder okker. Ikke nok med at det ikke er lovligt at spule dræn direkte ud i vandløb og søer, så er det samtidig et problem for både din fremtidige afvanding og for vandløbets tilstand.

Vandløb tager skade

Okker er en jernforbindelse, og det bliver først rødt, når det får ilt, men inden det bliver rødt, findes det i en opløst form, som er giftig for fisk og smådyr. Det opløste jern findes også i drænene, og selvom vandet ser rent ud, så tager vandløbet skade, når drænene bliver renset direkte ud i naturen.

Den røde okker er ikke giftigt i sig selv, men sætter sig på fiskeæg, smådyr og fiskenes gæller, hvilket kvæler dem.

Derudover vil jord og sand, som bliver spulet ud i vandløbet, vandre som sandbanker. Det kan medføre, at vandløbsbunden bliver hævet, eller at drænudløb ligefrem bliver dækket af sand.

Sandbankerne kvæler samtidig de fiskeæg, der ligger i vandløbsbunden. Det forringer også de fysiske forhold i vandløbene, som der ellers arbejdes hårdt for at forbedre.

Sådan renser du dræn korrekt

Når drænene skal spules, er det derfor vigtigt, at det vand og materiale, der spules ud af drænene, opsamles og spredes ud på den omkringliggende jord, så sand jord og okker kan udfældes, inden vandet når vandløbet.

Kontaktinfo

Vand- og Naturteamet
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail