Tilbage

Herning Kommune køber SOSU-elever fri

Alle, som læser til SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, får nu tilbudt løn under hele uddannelsen.
23. november 2021

Det kan være svært at få økonomien til at hænge sammen under uddannelse, hvis du er vant til løn eller dagpenge.

Når du ønsker at uddanne sig til Social- og Sundhedsassistent/hjælper, behøver du ikke nøjes med statens uddannelsesstøtte.

Herning Kommune er nemlig begyndt at tilbyde løn under hele uddannelsen til alle dem, som går i gang med en social og sundhedsuddannelse på SOSU-skolen i Herning.

- Hvis du har forpligtelser som for eksempel familie og bolig, så kan det være svært at skulle nøjes med SU. Men dette tilbud kan forhåbentlig lokke dem, hvor økonomien har været årsagen til, at brancheskiftet aldrig er blevet til noget, forklarer formand for Social- og Sundhedsudvalget, Anne Marie Søe Nørgaard.

Da der i august måned var optag på SOSU-skolen, takkede 19 studerende for første gang ja til tilbuddet. Og netop nu får dem, som har søgt optagelse til november og januar, samme tilbud.

Også løn til dem under 25 år

Eleverne får løn under det, der hedder grundforløbet (GF2) på social og sundhedsuddannelsen.

Det svarer til 20 uger med en løn, som ligger mellem 12.278 og 21.195 kroner før skat, alt efter hvilken uddannelse du tager, og hvilken alder og erfaring du har.

Det er trepartsaftalen mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Kommunernes Landsforening, der forpligter Herning Kommune til at betale løn til en del af eleverne, der er over 25 år.

Men i Herning Kommune bliver der tilbudt ansættelser til alle, også dem under 25 år, der bliver optaget på uddannelserne.

- Vi vil ikke forskelsbehandle ansøgere, så nogle kan få løn, mens andre må nøjes med SU. Det skal være attraktivt at vælge uddannelserne for personer i alle aldre, og derfor inkluderer vi også dem under 25 år i denne ordning. Herning Kommune har som alle andre kommuner svært ved at få nok faglærte medarbejdere på dette område. Det bliver ikke nemmere i fremtiden, så derfor skal vi gøre noget nu. Hvis vi kan få flere til at gå i gang med uddannelsen, så er det godt givet ud i længen, vurderer Anne Marie Søe Nørgaard.

De studerende er officielt ansat ved Herning Kommune, men der er tale om en midlertidig ansættelse, som stopper, hvis den studerende skulle droppe ud eller når uddannelsen er gennemført.

Det er frivilligt, om de studerende ønsker at takke ja til tilbuddet om løn, og der følger ingen yderligere forpligtelser med ansættelsen foruden de forpligtelser elever i forvejen har under uddannelsen.

Der starter grundforløb op 4 gange om året. Vil du vide mere om uddannelserne, kan du besøge Social- og sundhedsskolens hjemmeside www.sosumv.dk.

Kontaktinfo

Anne Marie Søe Nørgaard
Formand Social- og Sundhedsudvalget
Tlf.: 20377055
Send e-mail til byras@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.