Tilbage

Klima: Herning Kommune vil lave tiltag sammen med landbruget og transportsektoren

Herning Kommune har for nyligt afholdt to temamøder for en række nøglepersoner fra transport- og landbrugssektoren. Møderne havde ét altoverskyggende tema på programmet, nemlig klima.
08. oktober 2021

Herning oppefra drone 2

Der skal sættes skub i den grønne omstilling på lokalt plan. Derfor er Herning Kommune - sammen med en række aktører fra landbruget og transportsektoren - i gang med at finde flere løsninger, der kan være med til at sænke CO2-udledningen i kommunens område.

Helt konkret var brancherne for nyligt indbudt til to temamøder, hvor repræsentanter fra både interesse- og brancheorganisationer, lokale virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner mødtes med politikere og medarbejdere fra Herning Kommune for at tale om udfordringer og muligheder.

Håbet er, at nye initiativer - på tværs af brancher i kommunen - kan være med til at skabe synergier og merværdi i arbejdet med at nedbringe CO2-udledningen.

- Jeg oplevede nogle meget konstruktive temamøder med gode debatter og brugbare input. I begge brancher - både landbruget og transportsektoren - er der interesse i at tage medansvar for en grøn og bæredygtig omstilling, siger borgmester Dorte West (V) fra Herning Kommune og fortsætter:

- Vi gør det her, fordi vi som kommune vil være med til at tage ansvar for den grønne omstilling lokalt, og fordi vi vil støtte vores virksomheder i processen. Det kan vi gøre ved for eksempel at være behjælpelig med at skabe nye initiativer og facilitere samarbejder på tværs, siger Dorte West.

Temamøderne er en del af DK2020-projeket

På mødet med deltagere fra transportsektoren blev der blandt andet drøftet, hvordan man kan koordinere og sammenlæsse varebiler, ligesom muligheden for infrastruktur til at kunne tanke grønne brændstoftyper lokalt blev vendt.

På temamødet med deltagere fra landbrugssektoren blev konkrete udfordringer debatteret, så som at få godtgjort tabet af lavbundsjorde, der i dag dyrkes mange steder, selvom disse er store CO2-udledere.

- Temamøderne er en del af DK2020-arbejdet, som vi er godt i gang med. Helt enkelt går det ud på, at Herning Kommune sammen med lokale aktører skal komme med en plan for konkrete tiltag og handlinger, der sikrer, at kommunen bliver klimaneutralt område i år 2050. Selv om 2050 ligger mange år ude i fremtiden, skal der ske konkret handling nu, for at vi kan nå målet, siger Herning Kommunes klimakoordinator Pernille Hagen.

Om det videre arbejde fortæller klimakoordinatoren:

- Nu skal vi i gang med at lave en opfølgning på mødeaktiviteterne, hvor vi skal snakke mere i dybden med aktørerne fra både landbruget og transportområdet. Vi har allerede møder i kalenderen med nogle af dem, og her vil vi vende muligheden for nye forpligtende samarbejder, der munder ud i, at vi opnår nogle synergieffekter ved at samarbejde på tværs af sektorerne, siger Pernille Hagen.

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland er nu med i DK2020-projektet og arbejder derfor med lokale klimaplaner.

Du kan finde mere om de enkelte temamøder her:

Klima: Herning Kommune og landbruget vil finde løsninger lokalt
Klima: Grøn omstilling diskuteres i transportsektoren

DK2020 møde september 2021

Kontaktinfo

Dorte West
Borgmester
Send e-mail til bordw@herning.dk

Pernille Hagen
Klimakoordinator
Tlf.: 96288028
Mobil: 22396546
Send e-mail til mikph@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.